Dokładna dokumentacja hydrogeologiczna z krótkim terminem oczekiwania

Wraz ze zmianą ustawy o Prawie Wodnym, od 2017 roku zaczęły obowiązywać znacznie wyższe normy dotyczące instalacji i wszelkich inwestycji przebiegających w okolicach wód. Ma to wpływ na wiele dziedzin gospodarki i naszego codziennego życia. Prowadzenie rurociągów, planowanie inwestycji deweloperskich na nowych, nieuzbrojonych terenach, budowa stacji benzynowych, fabryk i wielu innych form działalności, wymaga szczegółowych pozwoleń. Podstawową czynnością jest uzyskanie dokumentacji hydrogeologicznej.

Badania warunków hydrogeologicznych z podstawową dokumentacją

dokumentacja hydrogeologicznaPrzed przystąpieniem do inwestycji budowlanej, która ma miejsce w sąsiedztwie ujęć wodnych, wymagane jest spełnienie konkretnych warunków. Inwestycja nie może zagrażać czystym ujęciom wód, dlatego dokumentacja hydrogeologiczna wymagana jest na początkowym etapie realizacji przedsięwzięcia. To bardzo ważny zbiór dokumentów, opracowywanych przez hydrogeologów. Pierwszym etapem jest wykonanie badań i pomiarów w terenie. Na tej podstawie zostają określone poziomy wód, ich wielość i rodzaj przepływu. Następnie sporządzane są odpowiednie mapy i przekroje z zaznaczeniem wód na danym terenie. Po części graficznej z tabelami i mapami, następuje rozdział opisowy, zawierający konkretną analizę sytuacji hydrogeologicznej. Na końcu mają miejsce wnioski. Tego typu dokumentacja ma ściśle określoną formę, zgodna z przepisami. Także osoby wykonujące dokumentację, często biura hydrogeologiczne, posiadają najwyższą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Opis warunków hydrogeologicznych to bardzo specjalistyczna, fachowa czynność, od której wiele zależy. Wyniki dokumentacji mogą bowiem zaważyć na prowadzeniu inwestycji na danym terenie. Mogą też być wskazówką dla projektantów, inżynierów i architektów, na temat projektowania inwestycji, np. osiedla deweloperskiego czy składowiska lub przetwórni odpadów. Cena dokumentacji ustalana jest indywidualnie, w zależności od inwestycji i wielkości terenu. Inne warunki są na niewielkiej działce a inne w zróżnicowanym terenie, na dużym obszarze.

Przepisy Prawa wodnego są jednoznaczne. Inwestor musi zlecić sporządzenie specjalistycznej dokumentacji hydrogeologicznej, jeśli jego przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać na wody podziemne i ujęcia nadziemne. Wielostronicowe opracowanie z tabelami, wykresami, mapami i opisami, ma podstawowe znaczenie do uzyskania kolejnych pozwoleń i tym samym do ruszenia z inwestycją. Warunki i zakres dokumentacji są ściśle określone przepisami w konkretnych rozporządzeniach.