Mindfulness jako psychoterapia

W leczeniu uzależnień wyróżnia się mnóstwo terapii. Istnieje teoria dająca pierwszeństwo działaniom doraźnym i farmakologicznym, jak np. w psychiatrii. Dużo osób próbuje detoksykować swoje ciało licząc na to, że wraz z pozbyciem się toksyn z organizmu zniknie fizyczny pociąg do uzależnienia. Istnieją też metody psychoterapeutyczne i psychologiczne. Do psychologicznych można zaliczyć próbę nadania życiu innego celu, znalezienie zajęcia i miejsca w społeczeństwie, wszak u podłoża wielu uzależnień tkwią patologie o podłożu społecznym.

Medytacja mindfulness jako autoterapia

mindfulness warszawaIstnieją również metody psychoterapeutyczne walki z uzależnieniami, do których zaliczyć możemy np. hipnozę, ale także i medytację. Ostatnimi czasy, coraz większe uznanie zyskuje medytacja mindfulness. Cała ideologia mindfulness wywodzi się z założenia, że w naszym współczesnym, zwłaszcza zachodnioeuropejskim stylu życia brakuje przeżywania życia w trybie bieżącym. Robiąc w domu pranie skierowujemy nasze myśli na liście zakupów, robiąc zakupy w sklepie myślimy co będziemy robić dziś wieczorem, a wieczorami wyobrażamy sobie, co byśmy zrobili, gdybyśmy byli 10 lub 20 lat młodsi. Mindfulness jest metodologią pracy nad sobą, która skupia się na przeżywaniu tego, co dzieje się teraz w naszym życiu. W psychoterapii istnieje metodologia mindfulness, która zmaga się ruminacjami, obsesyjnym myśleniem. W każdej teorii psychoanalitycznej początkową fazą chorób psychicznych o podłożu depresyjnym są obsesyjne myśli. Jest to proces bardzo często spotykany również w przypadku nałogów. Jeżeli zapytasz się na sesji z osobami cierpiącymi na uzależnienia alkoholowe lub narkotykowe o ich powód uzależnienia to zdecydowana większość w genezie swoich problemów o podłożu psychicznym (abstrahujemy od innych źródeł uzależnienia) wskaże problemy związane z obsesyjnymi myślami. Mindfulness uczy nas godzenia z samymi sobą, odpuszczaniu sobie i troskliwości o siebie. Uczy radzić sobie ze swoimi myślami i trzymać je w ryzach za pomocą medytacji mindfulness Warszawa to miejsce, gdzie bez problemu znajdziemy specjalistów z tej dziedziny medytacji.

Psychoterapia to nie tylko leczenie uzależnień. Mindfulness jest także sposobem na godzenie się z problemami i w konsekwencji radzenie sobie z wyzwaniami natury depresyjnej i ogólnych, lekkich zaburzeń psychicznych. Medytacja od wieków jest znana jako metoda radzenia sobie z samym sobą. Teraz, trochę dzięki pomocy coachingu i psychoterapii przedostaje się do szerszej świadomości i sprawia, że coraz więcej osób medytuje.