Na czym polega leasing pracowników?

Leasing pracowniczy jest formą wypożyczenia pracowników przez jego pracodawcę innemu na określony czas do realizacji swojego zadania. W wielu krajach rośnie popularność leasingu pracowniczego. Coraz więcej firm zagranicznych decyduje się na wynajem pracowników na podstawie współpracy z różnymi agencjami pracy tymczasowej. Jest to bardzo proste rozwiązanie pozwalające na uniknięcie problemów mogących wynikać z przejściowego zastoju w firmie.    

Zalety leasingu pracowników z Ukrainy

leasing pracowników z ukrainy warszawaW Polsce taka praktyka jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Wielu przedsiębiorców wciąż się jej obawia pomimo szeregu zalet. Przede wszystkim sprawdza się, gdy mamy chwilowe niedobory w kadrach. Samo słowo ,,leasing” wielu z nas kojarzy się samochodami. Leasing pracowników z Ukrainy Warszawa, to nic innego jak wypożyczenie pracownika innemu pracodawcy. Kwestia podstawowa jest udzielenie pracownikowi bezpłatnego urlopu, by w tym czasie mógł świadczyć usługi innemu pracodawcy. konieczne jest zawarcie porozumienia między ,,wypożyczającymi”. Tego rodzaju porozumienie powinno przede wszystkim określać długość urlopu, w trakcie którego pracownik będzie wykonywał dane zlecenie. Oprócz tego musi konkretnie zdefiniować obowiązki pracownika i jaką pracę będzie wykonywał. Nie istnieją żadne konkretne wytyczne jak takie porozumienie ma wyglądać, ma ono być tylko sporządzone na piśmie. Odrębne porozumienie powinno być zawarte pomiędzy ,,wypożyczonym” pracownikiem, a jego obecnym pracodawcą. Musi ono określać długość bezpłatnego urlopu, rodzaj pracy i wysokość wynagrodzenia. Kolejnym elementem jest umowa na czas określony zawarta z nowym podmiotem. Okres przebywania na urlopie bezpłatnym, w trakcie którego świadczymy prace podmiotowi innemu niż pierwotnie nas zatrudniający, wlicza się do naszego stażu pracy. Taki urlop jest objęty domniemaniem ciągłości zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę na różnice między leasingiem, a pracą tymczasową. W pierwszym przypadku wypłatę dostajemy od pracodawcy, a w drugim od agencji pracy tymczasowej. 

Z założenia leasing pracowników polega na określonym terminom rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy, dlatego zatrudniony jest pracownikiem tymczasowym. Taka metoda pozyskiwania kadr jest układem trójstronnym – pomiędzy firma macierzystą, pracownikiem i firmą zgłaszającą braki kadrowe. Agencje pracy tymczasowej mogą pełnić rolę firmy wypożyczającej, ponieważ tworzą bazę dyspozycyjnych zatrudnionych, a następnie nawiązują z nimi stosunek pracy, polegający na delegowaniu do poszczególnych przedsiębiorców.