Zbiorniki gazowe w biogazowniach w opolskim

Coraz częściej widzi się potencjał, który kryje się w energii elektrycznej, którą można wytwarzać z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jedną z technologii, która na to pozwala są biogazownie. Nie tylko pozwalają one na zmniejszenie ilości odpadów organicznych, które powstają przy produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale również materiał, który zostaje poddany fermentacji, później może służyć jako nawóz, gdyż jest praktycznie pozbawiony zanieczyszczeń, które zostają usunięte przez bakterie gnilne. Uzyskany w ten sposób metan, może być równie dobrze spalany, jak propan-butan, który jest gazem kopalnym, a uzyskana w ten sposób energia, wykorzystana czy to do ogrzewania, czy do produkcji prądu.

Opolskie biogazownie, w których wykorzystuje się zbiorniki gazowe

zbiornik gazowy opolskieGaz wytwarzany w biogazowniach musi być przechowywany w odpowiedni sposób, niemal niczym nie różni się to od tego, jak przechowywany jest gaz ziemny. W tym celu wykorzystuje się metalowe zbiorniki, które posiadają wiele warstw. Pojemniki tego typu muszą być odporne na duże ciśnienie dochodzące nawet do kilkudziesięciu bar, a także być odporne na warunki zewnętrzne, gdyż często są one umieszczane na zewnątrz lub pod ziemią. Podobnie jak tradycyjne pojemniki, które można znaleźć przy domach. Wszystkie te cechy posiada metalowo-ceramiczny, 6400 litrów zbiornik gazowy opolskie biogazownie wykorzystują nawet większe konstrukcje. Pozwalają one zgromadzić bez żadnych strat całoroczną produkcję biogazu, który nie powoduje korozji zbiornika, ze względu na zastosowanie ceramicznego wypełnienia wnętrza, które chroni metal przed zgubnym działaniem siarkowodoru, będącego składem biogazu. Oczyszczony biogaz może być transportowany w tradycyjnych butlach, a także można napełniać nim zbiorniki 11 litrowe, które są wykorzystywane w kuchenkach. Technika transportu biogazu w przystosowanych do tego pojemnikach wykorzystywana jest masowo w Niemczech i Szwecji, gdzie biogazownie działają już od kilkudziesięciu lat. Zbiorniki przydomowe po zastosowaniu odpowiednich zaworów również można przestawić z przechowywania propanu, na biogaz, co pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z użytkowaniem przydomowej instalacji gazowej.

W Polsce powstaje coraz więcej biogazowni, muszą one jednak posiadać infrastrukturę, która pozwala na gromadzenie gazu, w tym celu wykorzystuje się pojemniki, które są w stanie pomieścić dziesiątki tysięcy metrów sześciennych tego surowca. Zbiorniki do przechowywania biogazu nie różnią się wiele od tych, które są wykorzystywane do gazu ziemnego, z tym że muszą być bardziej odporne na korozję wywołaną siarkowodorem.